Rubrika: Aktuality

Pololetní klasifikace

V souladu s pokyny MŠMT může škola 28. ledna 2021 sdělit hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou. V naší škole je to prostřednictvím IS Bakaláři. Jak si zobrazit toto hodnocení v aplikaci Bakaláři najdete zde více

Distanční výuka 3. – 9. tříd je prodloužena

Výuka probíhá podle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“. Dále se řídí aktuálními informacemi MŠMT a MZ k provozu škol a školských zařízení a opatřeními PES pro oblast školství. Je povolena osobní přítomnost žáků: žáků … více

Lyžařské kurzy

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace budou v tomto školním roce zrušeny všechny lyžařské výcvikové kurzy. Jedná se o dva základní kurzy pro žáky 7. tříd a jeden výběrový kurz pro žáky 8. a 9. tříd. Děkujeme za pochopení Mgr. Milan … Důležité info

Stravování cizích strávníků

Od 14. 9. 2020 opět začínáme stravovat cizí strávníky   Je nutné dodržovat: po celou dobu pobytu v budově školy nosit ochrannou roušku dodržovat stanovený čas výdeje 11:00 – 11:30 nebo 13:50 mimo uvedený čas nebude oběd vydán! přinesené nádoby … více

Program „Obědy do škol“

Jedná se o příspěvky na stravování dětí z mateřských a základních škol z rozpočtu MČ Prahy 5. V příloze naleznete pravidla pro využívání dotace pro účely školního stravování a v případě potřeby si z přílohy můžete stáhnout i potřebný formulář … více

Úspěšné mladé spisovatelky

S radostí informujeme o úspěchu našich děvčat z deváté třídy v rámci literární soutěže vyhlášené občasníkem Páťák, který vydává radnice Prahy 5. Účastníci soutěže se měli zamyslet nad následující otázkou: „Co zajímavého jste se o prázdninách naučili?“ Příspěvky našich děvčat … více

SWOT škol Prahy 5

Výsledky šetření Ve školním roce 2018/2019 se naše škola zapojila do SWOT analýzy na základních školách, kterou realizovala MČ Praha 5. Cílem bylo poznat silné a slabé stránky práce škol, pojmenovat hrozby a hledat příležitosti. Zjištění budou využita při dalším … více zde